การที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรักได้อยู่เคียงข้างร่วมทุกข์และสุขไปกับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และลูก ๆ ออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้าไม่สมวัย มานาน 27 ปี ทำให้เราได้พบเรื่องราวชีวิตมากมายที่มีทั้งร้ายและดี และได้เห็นความท้อแท้ที่ทำให้บางครอบครัวผ่านพ้นเรื่องร้ายในชีวิตไปไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ได้พบกับหลายครอบครัวที่ไม่ยอมแพ้และทำทุกอย่างเต็มความสามารถ อดทนเดินทางข้ามวันเวลา จนสามารถนำทางลูกให้ผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามของชีวิตได้อย่างเต็มความภาคภูมิ

การได้อยู่เป็นเพื่อนคู่คิดกับครอบครัวที่มีความทุกข์เป็นจุดเริ่มต้น แต่ผ่านพ้นไปได้ ทำให้เราตระหนักว่าครอบครัวที่ทำเรื่องนี้สำเร็จได้ คือ ครอบครัวที่ดูแลใจที่่ทนทุกข์ของตนเองแบบ New Normal ไปพร้อม ๆ ไปกับการดูแลลูก

การดูแลใจที่ทนทุกข์แบบ New Normal เป็นแนวคิดที่เน้นการเดินทางก้าวผ่านจากอดีตสู่การสร้างตัวตนใหม่ที่มีความกล้าหาญและความเข้มแข็งจากภายใน โดยอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “ตัวเราเองมีส่วนต้องรับผิดชอบเพื่อทำให้ผลลัพธ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น”

คนที่มีมุมมองชีวิตแบบ New Normal จะไม่จมอยู่กับความเจ็บปวด ไม่ทุกข์ให้สูญเปล่า และรับรู้ว่าปัญหาของชีวิตที่เกิดขึ้นและกำลังเผชิญอยู่นั้น เป็นสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่เราหรือใคร ๆ ก็อาจจะต้องพบเจอ

เมื่อคิดแบบ New Normal ว่าสิ่งที่กำลังเกิดอยู่นั้นมันก็เกิดขึ้นได้ตามธรรมดาของโลก การมีความทุกข์เป็นจุดเริ่มต้นจึงไม่ใช่สถานการณ์ที่ทำให้ต้องถอดใจหรือจมอยู่กับมัน แต่เป็นสถานการณ์ความทุกข์ที่เราสามารถตัดสินใจลุกขึ้นมาแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง และการผ่อนร้ายให้กลายเป็นดีจะทำให้เราสามารถนำทางลูกสู่ความสำเร็จในการดูแลชีวิตตนเอง พึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างปกติสุขมากยิ่ง ๆ ขึ้น

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง หรือครอบครัวที่กำลังรู้สึกผิด น้อยใจ เศร้าใจ ทุกข์ใจ รู้สึกแย่ว่าชีวิตต้องพบกับความทุกข์ และใคร ๆ อาจมองเราไม่ดี แนวคิดแบบ New Normal นี้ จะช่วยให้ท่านรู้เท่าทันความทุกข์และตั้งสติได้ว่าสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่นี้ เกิดขึ้นได้เสมอ เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา เราจึงต้องรับมือเป็นธรรมดาและจะผ่านพ้นมันไปได้ อีกทั้งเราและลูกก็สามารถมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่เป็นธรรมดาของโลกใบนี้พร้อม ๆ กันไปได้ในทุก ๆ วัน

การดูแลลูกออทิสติก สมาธิสั้น หรือพัฒนาการช้าไม่สมวัย เป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งความรัก การมีวินัย การจัดการที่ดี ความอดทน และเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องพบกับความทุกข์ใจ แต่บ้านอุ่นรักหวังว่าแนวคิดดูแลใจที่ทนทุกข์แบบ New Normal นี้ จะเป็นแนวทางของการคลายทุกข์ให้เป็นสุข เป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้เรื่องดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ และการทำให้ดีขึ้นนี้จะทำให้ลูกและเราได้พบกับเรื่อง New New ใหม่ ๆ ที่ดี และสร้างความ Normal ที่ปกติสุขให้กับชีวิตมากขึ้นได้จริง ๆ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรักจะอยู่เคียงข้างคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ในฐานะกัลยาณมิตร ผู้เชื่อมั่นว่าท่านสามารถฟูมฟักหัวใจตนเอง และเดินทางผ่านวันเวลาในการช่วยลูกไปจนถึงวันที่ได้พบกับดอกไม้ดอกเล็ก ๆ ที่คลี่บานอย่างงดงามตามแบบฉบับของตนเอง และเติบใหญ่อย่างมีคุณค่าบนโลกใบนี้ค่ะ

เครดิตภาพ: Darius Bashar | Unsplash

Facebook Comments

โทรเลย