กระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่นหนีบไม้หนีบผ้า

หนึ่งในภารกิจที่ทีมครูกระตุ้นพัฒนาการเด็กของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักตั้งใจทำคือการแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและประหยัดให้คนที่บ้านได้เรียนรู้และนำไปใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็ก เล่นสนุกร่วมกันกับเด็ก และจัดตารางกิจกรรมประจำวันประจำบ้านที่เด็กจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ในวันนี้บ้านอุ่นรักขอแบ่งปันกิจกรรมการเล่นที่ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการผ่าน “กิจกรรมหนีบไม้หนีบผ้า” ซึ่งการเล่นนี้มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กหลายประการ เช่น

  • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการดึง กด และออกแรงกล้ามเนื้อข้อมือ ข้อนี้ว ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อนิ้ว ข้อมือ
  • ฝึกเด็กให้เข้าใจการใช้มือ ข้อมือ ข้อนิ้ว ที่ทำงานประสานร่วมกันระหว่างตา-มือ-และการออกแรงในการง้างและกด
  • ฝึกให้เด็กฟังคำสั่งของผู้สอนอย่างมีสมาธิเพื่อจับใจความ
  • ฝึกการมอง การกวาดตามอง การเดินหรือเคลื่อนไหวเพื่อหาภาพ หาคำศัพท์ หรือตัวเลขตามคำสั่งของผู้สอน
  • ช่วยขยายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการเล่น

การเล่นหนีบไม้หนีบผ้าทำได้ง่ายและประหยัดมาก เช่น หนีบกับกระดาษแข็งหรือหนีบกับของใช้ที่มีอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า กล่องสี  หรือเสื้อผ้า ซึ่งผู้สอนต้องค่อย ๆ ฝึกเด็กให้เข้าใจการใช้มือ ข้อมือ ข้อนิ้ว ที่ทำงานประสานร่วมกันระหว่างตา-มือ-และการออกแรงในการง้างและกด ซึ่งโดยทั่วไป เด็กจะทำได้ในขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตาม การฝึกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กนั้น ผู้สอนต้องมีเป้าหมายในการแทรกการเรียนรู้อื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย กล่าวคือ

  • เริ่มต้นที่เด็กเข้าใจวิธีเล่นหนีบไม้หนีบผ้าที่ผู้สอนนำทาง สาธิตทำให้ดู และกระตุ้นให้เด็กเลียนแบบทำตามจนเด็กทำได้เอง อันส่งผลต่อการที่เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้น ผู้สอนอาจให้เด็กหนีบไม้หนีบผ้าขนาดใหญ่กับกระดาษแข็งหรือของใช้ต่าง ๆ ที่มีที่บ้านให้ได้ 1 ชิ้นก่อน  เมื่อเด็กทำได้คล่อง ค่อยลดขนาดไม้หนีบผ้าให้เล็กลง ตลอดจนเพิ่มจำนวนชิ้นงานให้มากขึ้นต่อไป
  • จากนั้น ผู้สอนฝึกให้เด็กหนีบตามรูปแบบการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ผู้สอนกำหนด เช่น หนีบตามสี แยกสี สลับสี (ส้ม 1 เขียว 1 ขาว 1) หรือหนีบไม้หนีบผ้าตามจำนวนสีให้ตรงกับตัวเลข ตัวอักษร หรือภาพที่ผู้สอนกำหนด
  • ในท้ายกิจกรรม ผู้สอนปล่อยให้เด็กเล่นอิสระแต่คอยจับตาดูเพื่อเรียนรู้วิธีเล่นของเด็ก หากพบว่าเด็กเล่นหนีบไม้หนีบผ้ารูปแบบซ้ำ ๆ จะได้เข้าแทรกและแนะนำวิธีเล่นแบบอื่นให้เด็กได้เพิ่มวิธีเล่นได้หลากหลายมากขึ้นต่อไป

เครดิตภาพ: Unsplash | Erik-Jan Leusink

.

Facebook Comments

โทรเลย