ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
สัมมนาความรู้


สัมมนา "แนวทางการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น"article

ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ บ้านอุ่นรักธนบุรี 7 กันยายน 2558

ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดร. .มัณฑริกา วิทูรชาติ สัมมนา "เรื่องที่พ่อแม่ควรตระหนัก...ก่อนลูกเข้าสู่วัยรุ่นและอนาคตของลูกออทิสติก"article

บรรยายโดย ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดร.มัณฑริกา วิทูรชาติ ในวันที่ 13 กันยายน 2553

สัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไรให้ลูกพูดได้"article

สัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไรให้ลูกพูดได้" วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คุณศราลักษณ์ จันทรโชตะ นักแก้ไขการพูดประจำโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และประจำศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรักธนบุรี"

สัมมนา โรงเรียนวัดท่าพระสัมมนา "การช่วยเหลือเด็กพิเศษในชั้นเรียน" article

"บ้านอุ่นรักธนบุรี" จัดสัมมนาที่โรงเรียนวัดท่าพระ ในหัวข้อ "การช่วยเหลือเด็กพิเศษในชั้นเรียน" ในวันที่ 18 มีนาคม 2554

สัมมนา "การช่วยเหลือเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าในชั้นเรียน"article

สัมมนาเรื่อง"การช่วยเหลือเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าในชั้นเรียน" สำหรับคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจภายนอก ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงพยาบาลธนบุรี 2

สัมมนาเรื่อง “แนวการรักษาแนวใหม่...การตรวจภาวะ Autism ด้วยการตรวจหาค่า Bio-Makers และ การปรับเรื่องอาหาร” article

"บ้านอุ่นรัก" จัดการสัมมนาเรื่อง “แนวการรักษาแนวใหม่...การตรวจภาวะ Autism ด้วยการตรวจหาค่า Bio-Makers และ การปรับเรื่องอาหาร”  โดย พญ.สุวิมล ชีวมงคล กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ประจำโรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554

แม่ก้อย คุณแม่น้องนนท์กำลังใจจาก..แม่ก้อยarticle

แม่ก้อยมอบกำลังใจและแบ่งปันประสบการณ์การดูแลน้องนนท์ แก่ผู้ปกครองของ "บ้านอุ่นรัก" ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553

"บ้านอุ่นรักธนบุรี" จัดสัมมนาเรื่อง "เมื่อลูกโตขึ้น..การวางแผนอนาคตให้ลูก"article

บรรยายโดย ครูนิ่ม-นิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง "บ้านอุ่นรัก" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553

ราชานุกูล"บ้านอุ่นรัก" ร่วมจัดการอบรมแก่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ ที่สถาบันราชานุกูลarticle

ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2553

แพทย์หญิง จารุวรรณ   กิตติโศภิษฐ์สัมมนาเรื่อง "แนวทางการแพทย์ในการดูแลรักษาเด็กออทิสติก"article

บรรยายโดย แพทย์หญิง จารุวรรณ กิตติโศภิษฐ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551

พญ. นลินี เชื้อวณิชชากรสัมมนาเรื่อง "Self Management"article

บรรยายโดย แพทย์หญิง นลินี เชื้อวณิชชากร กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม วันที่ 29 กันยายน 2551

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com