ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
โครงการ "บันไดดนตรี" เป็นการร่วมดำเนินงานโดย ม.รังสิต และ บ้านอุ่นรัก

ม.รังสิต และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและแนะนำหนังสือ "บันไดดนตรี ที่บ้านอุ่นรัก" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) ม. รังสิตภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "บันไดดนตรี - ที่มา เจตนา และ ความหวัง

 

วิทยากรเสวนาโดย :

ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา

ดร. จิรัชฌา วิเชียรปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์

อ.นิสิตา ปีติเจริญธรรม หรือ ครูนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ "บ้านอุ่นรัก"

อ.รัชฎาภรณ์ พะรินรัมย์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดนตรีเพื่อเด็กพิเศษ บ้านอุ่นรัก

ดำเนินรายการโดย : อ.สานิตย์ แสงขาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม ม.รังสิต

ที่มาของโครงการ :

หนังสือ "บันไดดนตรี ที่บ้านอุ่นรัก" เป็นงานเขียนของ "ไหมลี่" ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนการสอนดนตรีเดี่ยวและดนตรีกลุ่มสำหรับเเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นประสบการณ์สอนที่ทำร่วมกับ "บ้านอุ่นรัก"

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้จัดพิมพ์ และ ร่วมสนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นรูปเล่มหนังสือ หนา 176 หน้า ราคา 165 บาท

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ "บ้านอุ่นรัก" เพื่อดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ

แนวคิดและเนื้อหาของหนังสือ "บันไดดนตรี ที่บ้านอุ่นรัก"

1. ถ่ายทอดประสบการณ์ ในรอบ 5 ปี ของการสอนดนตรีเด็กพิเศษ (ประกอบด้วยเด็กออทิสติก สมาธิสั้น และพัฒนาการช้า) ทั้งการสอนเดี่ยว และการสอนกลุ่ม(กิจกรรมดนตรี)

2. ประสานความรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างครูสอนดนตรี กับครูผู้มีประสบการณ์ในการดูแลและพัฒนาเด็กพิเศษ

3. ประสานองค์กร เป็นการร่วมมือด้านวิชาการระหว่างองค์กร คือ วิทยาลัยดนตรี และศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรม ม.รังสิต กับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ "บ้านอุ่นรัก"

4. จิตอาสา บริการสังคม กิจกรรมทุกขั้นตอนของงานมีความยากลำบาก มีปัญหาใหม่ๆ ที่เกินความคาดหมายหรือความรับรู้ อันเนื่องจากข้อจำกัดของเด็กพิเศษ ผู้ทำงานทุกคนจึงต้องใช้ความมุ่งมั่นและความอดทนอย่างสูง โดยมี "จิตอาสา" เป็นพลังในการฝ่าฟันอุปสรรรค

5. คุณวิเศษของดนตรี เป็นการยืนยันว่า ดนตรีเป็นเครื่องมือที่ได้ผลในการช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กพิเศษ (โดยเฉพาะเด็กที่มีโอกาสเข้ากลุ่มอย่างต่อเนื่อง) ทั้งทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ทักษะการออกเสียง ทักษะการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ การมีสมาธิจดจ่อ และการเลียนแบบ (ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเรียนรู้) รวมทั้งเด็กบางรายสามารถเพิ่มพูนทักษะดนตรี (การออกเสียง เคาะจังหวะ ร้องโน้ต อ่านโน้ต การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การใช้นิ้ว การไล่บันไดเสียง กดคอร์ดฯ)

6. ถอดบทเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงาน "การจัดการความรู้" (K.M. Knowledge Management) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อยอด สำหรับผู้สนใจทั้งครูสอนดนตรี ครูการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสถาบันการศึกษา

   

 
News & Events

Headline
กิจกรรมเข้าค่าย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com