ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้เข้ามาดูงาน (บางส่วน) article

บ้านอุ่นรักได้รับเกียรติจากหลายสถาบันในการเข้ามาศึกษาดูงานที่บ้านอุ่นรัก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษระหว่างกัน

บ้านอุ่นรักยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของเราให้แก่ทุกท่านเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษในประเทศไทยค่ะ

 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลียราชภัฎนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะครุศาสสตร์

โครงงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ

 •  กลุ่มวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 •  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
ศูนย์แห่งการเรียนรู้

คณาจารย์และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา เข้ามาศึกษาดูงาน article
นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน article
นักศึกษาปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาดูงานที่ "บ้านอุ่นรักธนบุรี" article
คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาดูงาน article
"บ้านอุ่นรัก" ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพิษณุโลกเข้ามาดูงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com