ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
อบรมดนตรีกับครูสอ article

คุณครูจาก "บ้านอุ่นรัก" เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมประกอบดนตรี กับ ครูสอ (ฐานันดร ชูประกาย) ใน "โครงการบูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียนสำหรับครูปฐมวัยและครูการศึกษาพิเศษ" ที่โรงเรียนอนุบาล บ้านไทยวัฒนา เป็นจำนวน 2 วัน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับการสอน โดยเน้นการใช้ดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว

อบรมดนตรีกับครูสอ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

คณะครู "บ้านอุ่นรัก" เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง DIR/Floortime
เยี่ยมชมการเรียนการสอนที่โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค article
ร่วมอบรมเรื่อง “Creative thinking and Active Learning through Expressive Arts" article
คณะครู "บ้านอุ่นรัก" เข้าดูงานที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ article
คณะครู "บ้านอุ่นรัก" เข้าดูงานที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง article
คณะครู "บ้านอุ่นรัก" เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com