ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
สัมมนา "การช่วยเหลือเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าในชั้นเรียน" article

"บ้านอุ่นรัก" จัดสัมมนาเรื่อง "การช่วยเหลือเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าในชั้นเรียน" สำหรับคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจภายนอก ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 30 โรงเรียน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 

"บ้านอุ่นรัก" ทำงานด้านกระตุ้นพัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 16 ปี และได้มีโอกาสทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 60 โรงเรียน พบว่าการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบำบัดและโรงเรียนมีส่วนช่วยให้เด็กๆ ปรับตัวให้เข้ากับชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ

วัน เวลา: วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00-12.00 น.

สถานที่: โรงพยาบาลธนบุรี 2 ถ.บรมราชชนนี
สัมมนาความรู้

สัมมนา "แนวทางการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น" article
สัมมนา "เรื่องที่พ่อแม่ควรตระหนัก...ก่อนลูกเข้าสู่วัยรุ่นและอนาคตของลูกออทิสติก" article
สัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไรให้ลูกพูดได้" article
สัมมนา "การช่วยเหลือเด็กพิเศษในชั้นเรียน" article
สัมมนาเรื่อง “แนวการรักษาแนวใหม่...การตรวจภาวะ Autism ด้วยการตรวจหาค่า Bio-Makers และ การปรับเรื่องอาหาร” article
กำลังใจจาก..แม่ก้อย article
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" จัดสัมมนาเรื่อง "เมื่อลูกโตขึ้น..การวางแผนอนาคตให้ลูก" article
"บ้านอุ่นรัก" ร่วมจัดการอบรมแก่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ ที่สถาบันราชานุกูล article
สัมมนาเรื่อง "แนวทางการแพทย์ในการดูแลรักษาเด็กออทิสติก" article
สัมมนาเรื่อง "Self Management" articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com