ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
สัมมนาเรื่อง "แนวทางการแพทย์ในการดูแลรักษาเด็กออทิสติก" article

"บ้านอุ่นรัก" ขอขอบพระคุณ แพทย์หญิง จารุวรรณ   กิตติโศภิษฐ์   กุมารแพทย์   โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ที่กรุณาบรรยายมอบความรู้เรื่อง "แนวทางการแพทย์ในการดูแลรักษาเด็กออทิสติก" ให้แก่ผู้ปกครองและคณะครูของ "บ้านอุ่นรัก" ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและครู เกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ทางการแพทย์ในการดูแลและรักษาเด็กออทิสติก


สถานที่: โรงแรมกานต์มณี

แพทย์หญิง จารุวรรณ กิตติโศภิษฐ์  

 
สัมมนาความรู้

สัมมนา "แนวทางการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น" article
สัมมนา "เรื่องที่พ่อแม่ควรตระหนัก...ก่อนลูกเข้าสู่วัยรุ่นและอนาคตของลูกออทิสติก" article
สัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไรให้ลูกพูดได้" article
สัมมนา "การช่วยเหลือเด็กพิเศษในชั้นเรียน" article
สัมมนา "การช่วยเหลือเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้าในชั้นเรียน" article
สัมมนาเรื่อง “แนวการรักษาแนวใหม่...การตรวจภาวะ Autism ด้วยการตรวจหาค่า Bio-Makers และ การปรับเรื่องอาหาร” article
กำลังใจจาก..แม่ก้อย article
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" จัดสัมมนาเรื่อง "เมื่อลูกโตขึ้น..การวางแผนอนาคตให้ลูก" article
"บ้านอุ่นรัก" ร่วมจัดการอบรมแก่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ ที่สถาบันราชานุกูล article
สัมมนาเรื่อง "Self Management" articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com