ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
บริการของเรา

"บ้านอุ่นรัก" เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้

Click ที่หัวข้อของแต่ละบริการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ

Early Intervention (น้องจะได้ร่วมทั้งกิจกรรมกลุ่มและการฝึกรายบุคคล)

สำหรับน้องอายุ 2-5 ขวบ  เน้นการวางพื้นฐานพัฒนาการโดยรวม เพื่อบำบัดอาการและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้สมวัยยิ่งขึ้น เป็นชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน น้องจะได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและมีการฝึกรายบุคคล

ตารางเรียน: วันจันทร์-วันศุกร์

โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 1. บำบัดอาการและวางพื้นฐานพัฒนาการ
 2. ประสานงานการส่งต่อเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ
 3. การประกบและการดูแลน้องในชั้นเรียน  (ในปัจจุบันมีโรงเรียนร่วมโครงการแล้วกว่า 40 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
 4. การเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมอย่างมีความหมาย

        บริการนี้รวม:

 • การวางแผนกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล
 • บันทึกผลการกระตุ้นพัฒนาการเป็นรายบุคคล (บันทึกผลเป็นรายบุคคลในทุกกิจกรรม ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างเป็นรูปธรรม)
 • Case Conference กับผู้ปกครองเป็นระยะ เพื่อรายงานผลการกระตุ้นพัฒนาการ
 • การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ทุก 2-3 เดือน
 • การอบรมพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลน้อง (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • การประสานงานกับแพทย์และทีมบำบัดของน้อง เพื่อรายงานผลการกระตุ้นพัฒนาการ
 • การประสานงานการเข้าเรียนร่วม  

 

   

 

 

ลงตารางเรียนเป็นรายบุคคล

การฝึกรายบุคคล

 

สำหรับน้องอายุ 2-6 ขวบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ยังช้ากว่าวัย เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม

 

 

 

 

     

กลุ่มวันเสาร์

เตรียมประถม

 

 

 

สำหรับน้องที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2-3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ก่อนขึ้นระดับชั้นประถม  

 

 

     

กลุ่มวันเสาร์

กลุ่มประถม

 

   

 

สำหรับน้องที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น

  

 

 

บริการอื่นๆ

     

โครงการเผยแพร่ความรู้  เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการดูแลเด็กพิเศษ  **ท่านที่สนใจโปรดติดตามข่าวการสัมมนาใน WEBSITE ของ "บ้านอุ่นรัก" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 •  จัด PUBLIC TRAINING อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับ ผู้ปกครอง & ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยง & ครู  
 •  INHOUSE ภายในองค์กรของท่าน โดยจัดหัวข้อสัมมนาตามความเหมาะสม (จัดให้แก่โรงเรียนมาแล้วมากกว่า 30 โรง โรงพยาบาลจำนวน 10 แห่ง และ ภายในมหาวิทยาลัย 3 แห่ง)

         หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ

 • ความรู้เชิงจิตวิทยาสำหรับครู
 • การกระตุ้นพัฒนาการ
 • การช่วยเหลือเด็กพิเศษในโรงเรียน
 • การย่อยงานและการออกแบบการสอนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น
 • การพูดและสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจกับผู้ปกครอง

งานจำหน่ายสื่อการสอนและของเล่นสำหรับกระตุ้นพัฒนาการ

 • จำหน่ายสื่อการสอนและของเล่นสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ เด็กพิเศษ
 • ให้คำแนะนำการใช้สื่อการสอนและของเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ทั้งสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กพิเศษ

งานผลิตสื่อการสอน

 • โครงการร่วมกับบริษัท Plan for Kids ในการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กพิเศษและเด็กที่เรียนรู้ช้าหรือมีพัฒนาการช้า  ในรูปแบบของสมุดภาพกระตุ้นการพูด และสื่อการสอนและแบบฝึกหัดการเรียนรู้

บริการสำหรับโรงเรียน

 • บริการจัดกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิเศษ และเด็กทั่วไปทุกคนในชั้นเรียน
 • บริการออกแบบการสอนและการย่อยงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กเรียนรู้ และช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การออกแบบการสอนและการย่อยงานจะทำจากแบบเรียนจริงเพื่อให้คุณครูประจำชั้นสามารถใช้สอนในห้องเรียนได้ เหมาะสำหรับทั้งเด็กพิเศษและเด็กทุกคนในชั้นเรียน

                                

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com