ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดยานพาหนะ article

สมุดภาพยานพาหนะ ชุด สมุดภาพคำศัพท์

ชื่อเรื่อง ยานพาหนะ

 

หนังสือและสื่อในโครงการเพื่อนรักเรียนรู้ จัดทำขึ้นโดยอิงแนวคิดตามหลักวิชาการหลายด้าน ทั้งการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) การเรียนรู้ผ่านสายตา (Visual Learning) การชี้แนะ (Prompting) และการแผ่ขยาย (Generalization)

รู้จักคำศัพท์สำคัญเกี่ยวกับยานพาหนะที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้การต่อประโยคจากคำศัพท์อย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง สามารถสร้างประโยคที่ยาวและซับซ้อนขึ้น โดยเรียนรู้ผ่านภาพประกอบสี่สีเหมือนจริง เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ชุด สมุดภาพคำศัพท์ มี 6 เรื่อง คือ 1.ผักและผลไม้ 2.อาชีพ 3.เครื่องแต่งกาย 4.กริยา 5.สัตว์ 6.ยานพาหนะ
   
เรื่อง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก บ้านอุ่นรัก
รหัสหนังสือ 1404101
ขนาด 8 x 10.5 นิ้ว
จำนวนหน้า 16 หน้า
ราคา  70 บาท
สื่อการสอนสำหรับเด็กเรียนรู้ช้า

เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 1 กระเป๋าสื่อ หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์ article
เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 2 กระเป๋าสื่อ หมวดกริยา เครื่องแต่งกาย อาชีพ ผักและผลไม้ article
เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 3 กระเป๋าสื่อ หมวดสิ่งที่เหมือนกัน และสิ่งที่สัมพันธ์กัน article
เพื่อนรักเรียนรู้ กระเป๋าสื่อชุดที่ 4 หมวดสัตว์โลกน่ารัก article
เพื่อนรักเรียนรู้ รวมกระเป๋าสื่อชุดที่ 1-4 ชุดแบบฝึกอ่าน ชุดตัวอักษรหรรษา ก-ฮ A-Z article
แบบฝึกอ่านและจดจำ ก-ฮ พร้อม Sticker article
แบบฝึกอ่านและจดจำ A-Z พร้อม Sticker article
แบบฝึกเขียน ตัวอักษรหรรษา ก-ฮ แสนสนุก article
แบบฝึกเขียน ตัวอักษรหรรษา A-Z แสนสนุก article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดสัตว์ article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดกริยา article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดผักและผลไม้ article
เรียนรู้ สิ่งที่เหมือนกัน article
เรียนรู้ สิ่งที่สัมพันธ์กัน article
เรียนรู้ในโลกกว้าง สัตว์โลกน่ารัก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com