ReadyPlanet.com
dot
dot
แนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
สื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
News & Events
dot
bulletNews & Events
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
แบบฝึกเขียน ตัวอักษรหรรษา A-Z แสนสนุก article

แบบฝึกเขียน A-Z

 

ชุด ตัวอักษรหรรษา

ชื่อเรื่อง A - Z แสนสนุก

หนังสือและสื่อในโครงการเพื่อนรักเรียนรู้ จัดทำขึ้นโดยอิงแนวคิดตามหลักวิชาการหลายด้าน ทั้งการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) การเรียนรู้ผ่านสายตา (Visual Learning) การชี้แนะ (Prompting) และการแผ่ขยาย (Generalization)

ฝึกกล้ามเนื้อมือและหัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านแบบฝึก A-Z แสนสนุก โดยทำกิจกรรมฝึกทักษะการใช้มือ นิ้ว และข้อมือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียน ฝึกลีลามือเส้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขียนตัวอักษร พร้อมฝึกอ่านและฝึกเขียนทั้งแบบตัวพิมพ์ใหญ่และแบบตัวพิมพ์เล็ก แบบฝึกชุดนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินผ่านภาพประกอบสี่สีเหมือนจริง เพื่อช่วยให้จดจำและหัดเขียนตัวอักษรได้ง่ายขึ้น

ชุด ตัวอักษรหรรษา มี 2 เรื่อง คือ 1. A-Z แสนสนุก 2.ก-ฮ แสนสนุก
   
เรื่อง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก บ้านอุ่นรัก
รหัสหนังสือ 1404401
ขนาด 8 x 10.5 นิ้ว
จำนวนหน้า 56 หน้า
ราคา  150 บาท
สื่อการสอนสำหรับเด็กเรียนรู้ช้า

เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 1 กระเป๋าสื่อ หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์ article
เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 2 กระเป๋าสื่อ หมวดกริยา เครื่องแต่งกาย อาชีพ ผักและผลไม้ article
เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 3 กระเป๋าสื่อ หมวดสิ่งที่เหมือนกัน และสิ่งที่สัมพันธ์กัน article
เพื่อนรักเรียนรู้ กระเป๋าสื่อชุดที่ 4 หมวดสัตว์โลกน่ารัก article
เพื่อนรักเรียนรู้ รวมกระเป๋าสื่อชุดที่ 1-4 ชุดแบบฝึกอ่าน ชุดตัวอักษรหรรษา ก-ฮ A-Z article
แบบฝึกอ่านและจดจำ ก-ฮ พร้อม Sticker article
แบบฝึกอ่านและจดจำ A-Z พร้อม Sticker article
แบบฝึกเขียน ตัวอักษรหรรษา ก-ฮ แสนสนุก article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดยานพาหนะ article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดสัตว์ article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดกริยา article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดผักและผลไม้ article
เรียนรู้ สิ่งที่เหมือนกัน article
เรียนรู้ สิ่งที่สัมพันธ์กัน article
เรียนรู้ในโลกกว้าง สัตว์โลกน่ารัก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 919-9321, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com