ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
แบบฝึกอ่านและจดจำ ก-ฮ พร้อม Sticker article

แบบฝึกอ่านและจดจำ ก-ฮ ชุด แบบฝึกอ่านและจดจำ

ชื่อเรื่อง ก - ฮ (พร้อม Sticker)

หนังสือและสื่อในโครงการเพื่อนรักเรียนรู้ จัดทำขึ้นโดยอิงแนวคิดตามหลักวิชาการหลายด้าน ทั้งการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) การเรียนรู้ผ่านสายตา (Visual Learning) การชี้แนะ (Prompting) และการแผ่ขยาย (Generalization)

เสริมทักษะการอ่านพยัญชนะไทย 44 ตัว ผ่านแบบฝึกอ่านและจดจำ ก-ฮ ซึ่งช่วยฝึกให้เด็ก ๆ จดจำตัวอักษรโดยเห็นภาพรวม หัดอ่านและจดจำตัวอักษรจากภาพ เรียนรู้ภาพและตัวอักษรที่สัมพันธ์กัน อีกทั้งสามารถโยงเส้น ลากเส้น และวงกลมตามแบบได้

ชุด แบบผึกอ่านและจดจำ มี 2 เรื่อง คือ 1. A-Z 2.ก-ฮ

   
เรื่อง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก บ้านอุ่นรัก
รหัสหนังสือ 1404501
ขนาด 8 x 10.5 นิ้ว
จำนวนหน้า 32 หน้า
ราคา  150 บาท
สื่อการสอนสำหรับเด็กเรียนรู้ช้า

เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 1 กระเป๋าสื่อ หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์ article
เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 2 กระเป๋าสื่อ หมวดกริยา เครื่องแต่งกาย อาชีพ ผักและผลไม้ article
เพื่อนรักเรียนรู้ ชุดที่ 3 กระเป๋าสื่อ หมวดสิ่งที่เหมือนกัน และสิ่งที่สัมพันธ์กัน article
เพื่อนรักเรียนรู้ กระเป๋าสื่อชุดที่ 4 หมวดสัตว์โลกน่ารัก article
เพื่อนรักเรียนรู้ รวมกระเป๋าสื่อชุดที่ 1-4 ชุดแบบฝึกอ่าน ชุดตัวอักษรหรรษา ก-ฮ A-Z article
แบบฝึกอ่านและจดจำ A-Z พร้อม Sticker article
แบบฝึกเขียน ตัวอักษรหรรษา ก-ฮ แสนสนุก article
แบบฝึกเขียน ตัวอักษรหรรษา A-Z แสนสนุก article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดยานพาหนะ article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดสัตว์ article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดกริยา article
สมุดภาพคำศัพท์ หมวดผักและผลไม้ article
เรียนรู้ สิ่งที่เหมือนกัน article
เรียนรู้ สิ่งที่สัมพันธ์กัน article
เรียนรู้ในโลกกว้าง สัตว์โลกน่ารัก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com