ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?

Q: สิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต? 

A: สิ่งที่มักเป็นปัญหา น่าจะเป็นเรื่อง อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม  จะน่าดีใจมากหากน้องสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีสังคม (อาจจะเป็นสังคมเล็กๆ ของตนเอง) และไม่มีพฤติกรรมที่ขัดขวางการใช้ชีวิตในสังคม ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เมื่อโกรธ ไม่มีความก้าวร้าวรุนแรง มีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น รู้จักดูแลรักษาความสะอาดของตนเอง ทานอาหารได้หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

ในตอนต้นของชีวิตพ่อแม่อาจกังวลด้านการเรียนรู้ เช่นกลัวว่าน้องจะเรียนไม่ได้ กังวลเรื่องสติปัญญา ในฐานะที่เราเป็นคุณครูและนักกระตุ้นพัฒนาการจะเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่า เพราะพบว่าหากได้ทำการคืนธรรมชาติในการสนใจอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ให้น้องตั้งแต่ยังเล็ก น้องๆ มักจะชอบการเรียน โดยเฉพาะการเรียนที่มีแบบแผน ไม่ซับซ้อน (เช่น การอ่าน เขียน) ชอบลงมือทำงาน และมีจุดเด่นในเรื่องความจำ หากมีความสนใจในสิ่งใดจะทำได้ดีมากในสิ่งนั้น (เพียงแต่ต้องระวังไม่ให้หมกมุ่นในสิ่งใดเป็นพิเศษ) หากน้องไม่ได้มีปัญหาด้านสติปัญญาก็น่าจะสามารถต่อยอดเรื่องการเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆ  พ่อแม่ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งใดก็ตามที่ต้องการสร้างให้เป็นรากฐานของลูกในวันนี้ต้องมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตข้างหน้า ต้องเป็นสิ่งที่จะมีส่วนช่วยให้น้องสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณค่าและมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ยกตัวอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นมักไม่มีปัญหาในการเรียนรู้ แต่ไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการเรียน หลายๆ คน แม้มีความสามารถแต่ก็ไม่อยากเรียน ช่วงพักกลางวันก็ไม่มีเพื่อน เข้ากับใครไม่ค่อยได้ อาจรู้สึกว่าตนแตกต่างจากคนอื่น ไม่รู้จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร รู้สึกว่าตนด้อยค่า หากพ่อแม่ไม่เข้าใจปัญหาดังกล่าวของลูก มุ่งเน้นแต่เรื่องการเรียน ในอนาคตน้องอาจมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าและไม่สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข    อีกหนึ่งตัวอย่างง่ายๆ คือ พฤติกรรมการทานอาหาร เด็กออทิสติกจำนวนมากชอบอาหารกรอบๆ หวานๆ บางคนเลือกทานเฉพาะอาหารมัน หากพ่อแม่ไม่ตระหนักรู้และไม่ทำการปรับพฤติกรรมนี้ตั้งแต่เล็ก เมื่อน้องโตขึ้นก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดอุดตัน เบาหวาน  ฯลฯ ความสามารถด้านการเรียนเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ในชีวิตของลูก อย่าลืมว่าชีวิตประกอบด้วยสิ่งใหญ่ๆ อีกมากมา

ดังนั้นในวันนี้อย่าลืมคิดเสมอว่าในอนาคตลูกเราจะอยู่อย่างไร? อะไรที่ดูจะเป็นปัญหา ป้องกันและแก้ไขตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในอนาคต

ดูคำถามทั้งหมด...Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com