ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"

Q: ผู้ปกครองจะสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกระตุ้นพัฒนาการของ “บ้านอุ่นรัก” ได้อย่างไร? 

A: "บ้านอุ่นรัก" สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในทุกขั้นตอนของการฝึก เช่น...

  • ผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลแนวทางการฝึกของน้อง ผ่านสมุดสรุปแผนการสอนและสรุปพัฒนาการของน้อง
  • ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการกระตุ้นพัฒนาการจากบันทึกการสอนผลและผลการสอน (ผลของการฝึกทุกกิจกรรมจะมีการบันทึกผลเป็นรายบุคคลและวัดผลได้เป็นรูปธรรม)
  • มีการทำ Case Conference เป็นระยะ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ครอบครัว โรงเรียน แพทย์ และทีมบำบัด  
  • มีการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทุก 2-3 เดือน
  • เมื่อน้องปรับตัวได้แล้ว ผู้ปกครองสามารถเข้าชมการสอนได้ตลอดเวลาเพื่อนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกน้องที่บ้าน
  • ผู้ปกครองสามารถนำพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลของน้องเข้ามาฝึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือน้องที่บ้านทำได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของที่บ้านในการดูแลน้องในระยะยาว

ดูคำถามทั้งหมด...Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com