ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
แนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"

Q: แนวทางการเรียนการสอนของ “บ้านอุ่นรัก” ยึดตามทฤษฎีใด?

A:  มีทฤษฏีต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก ทั้งทฤษฏีที่มีผลวิจัยรองรับหรือได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เช่น ABA (Applied Behavior Analysis), TEEACH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), DIR/Floortime (Developmental, Individual Differences, Relationship-based approach)     หรือ ทฤษฏีทางเลือกอื่นๆ เช่นโภชนาการบำบัด,  การปรับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดสารพิษ สารเคมีต่างๆ ที่อาจมีผลต่อเด็ก

การทำงานของ “บ้านอุ่นรัก” เป็นการผสมผสานระหว่างของทฤษฏีต่าง ๆ และองค์ความรู้ของ “บ้านอุ่นรัก” เองที่ได้จากประสบการณ์จริงจากการทำงานด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 15 ปี   เนื่องจากออทิสติกเป็นโรคที่สลับซับซ้อนและมีอาการหลายด้าน เด็กแต่ละคนอาจมีการตอบสนองต่อการช่วยเหลือแต่ละแนวทางต่างกัน ไม่มีการบำบัดวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลกับเด็กทุกราย การช่วยเหลืออย่างหนึ่งอาจได้ผลกับเด็กคนหนึ่ง แต่ไม่ได้ผลกับเด็กอีกคนหนึ่ง  การทำงานของ “บ้านอุ่นรัก” เป็นการทำงานโดยใช้ “แผนการกระตุ้นพัฒนาการเฉพาะบุคคล” ของน้อง และปรับแผนการสอนตามผลที่ได้รับจริง

อีกคำถามหนึ่งที่ผู้ปกครองมักจะถามเกี่ยวกับแนวทางการสอนของทฤษฏีต่างๆ คือ..

Q: พื้นฐานบางทฤษฏีอาจดูแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่างเช่น ABA และ Floortime เป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน?                                                  

A: ในสิบกว่าปีที่แล้วทั้งสองทฤษฏีนี้อาจแตกต่างกันอย่างมาก แต่ในปัจจุบันน่าจะเรียกได้ว่าทั้งสองแนวทางดูใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น  เดิม ABA ผู้ฝึกจะเป็นผู้กำหนดกฏเกณฑ์เกือบทั้งหมดและอาจขาดการใส่ “ธรรมชาติ” เข้าไปในการฝึก แต่ ABA ในปัจจุบันเริ่มเป็นการฝึกอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น มีทั้งการดึง ผ่อน ผู้ฝึกเป็นผู้นำและเด็กเป็นผู้นำ สลับกันไป จะเป็นความน่าเสียดายอย่างมากหากต้องเลือกไปในทิศใดทิศหนึ่ง น่าจะดีกว่าหากทำความรู้จักหลายๆ แนวทาง เรียนรู้ข้อดีข้อด้อยและนำเทคนิคของทฤษฏีที่เกิดขึ้นต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน  

ดูคำถามทั้งหมด...Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com