ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ

การวินิจฉัยโรค / จิตเวชเด็ก

 ร.พ. ยุวประสาทฯ 02-394-1845, 02-384-3381-3
ร.พ. ราชานุกูล 02-245-4601-5
จิตเวชเด็ก ร.พ.ศิริราช 02-411-0241
จิตเวชเด็ก ร.พ.รามาธิบดี 02-246-1073-99
จิตเวชเด็ก ร.พ.สมิติเวช 02-392-0010-19
ร.พ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-731-7070-2
ร.พ.สุขุมวิท 02-392-0011
ร.พ.วิชัยยุทธ 02-271-0125-9
จิตเวชเด็ก ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา 02-437-0200-08
ศูนย์สุขวิทยาจิต 02-246-1195
จิตเวชเด็ก ร.พ.จุฬาลงกรณ์ 02-256-5176, 02-256-5183
จิตเวชเด็ก ร.พ.เด็ก 02-246-1260
จิตเวชเด็กภูมิพล 02-531-1970-99
ร.พ.พระราม 9 02-248-8020
ร.พ.เจ้าพระยา 02-434-0117
ร.พ.นนทเวช
ร.พ.มหิดล ศาลายา


สถานที่กระตุ้นพัฒนาการ / บำบัด / ให้คำปรึกษา

ร.พ.ยุวประสาทฯ (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-394-1845, 02-384-3381-3
มูลนิธิแสงสว่าง (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-381-5362-3
ศูนย์สุขวิทยาจิต (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-246-1195
ร.พ.ราชานุกูล (บกพร่องทางปัญญา/CP) (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-245-4601-5
มูลนิธิรวมปัญญาคนพิการ นนทบุรี (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-903-6744, 02-903-6750
มูลนิธิรวมปัญญาคนพิการ ลาดพร้าว (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-538-7495
ภาควิชาการศึกษาพิเศษราชภัฎดุสิต (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-241-1401, 02-241-4401
The Village Education Centre (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-399-0223
ศูนย์ฯเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก สวนสยาม (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-906-0335, 02-919-9321
ศูนย์ฯเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก ธนบุรี (ชั้นเรียนพิเศษ) 02-885-8720, 02-803-1715
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มศว. 02-664-3820 ต่อ 5631
จิตเวชเด็ก ร.พ.ศิริราช 02-411-0241
จิตเวชเด็ก ร.พ.รามาธิบดี 02-246-1073-99
จิตเวชเด็ก ร.พ.สมิติเวช 02-392-0010-19
ร.พ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-731-7070-2
ร.พ.สุขุมวิท 02-392-0011
ร.พ.วิชัยยุทธ 02-271-0125-9
จิตเวชเด็ก ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา 02-437-0200-08
จิตเวชเด็ก ร.พ.จุฬาลงกรณ์ 02-256-5176, 02-256-5183
จิตเวชเด็ก ร.พ.เด็ก 02-246-1260
จิตเวชเด็กภูมิพล 02-531-1970-99
ร.พ.พระราม 9 02-248-8020
ร.พ.เจ้าพระยา 02-434-0117
ร.พ.นนทเวช
ร.พ.มหิดล ศาลายา


สอบถามรายชื่อโรงเรียนที่รับเด็กเข้าเรียนร่วม
กระทรวงศึกษา 02-282-5820  

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 02-288-5544, 02-628-5169
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 02-247-4686

สำนักประถมศึกษา กทม. 02-247-4600   

หมายเหตุ รายชื่อหน่วยงานนี้รวบรวมโดย "บ้านอุ่นรัก" เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละหน่วยงานอาจไม่ตรงกับเบอร์โทรในปัจจุบัน ขอความกรุณาท่านตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหากไม่สามารถติดต่อหน่วยงานตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com