ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
สมัครเรียน

 • รับเด็กที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า อายุระหว่าง 2-5 ขวบ โดยทำการวางแผนการสอนเป็นรายบุคคล เด็กๆ จะได้เข้าร่วมทั้งกิจกรรมกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ และการสอนเดี่ยวรายบุคคล
 • สนใจสมัครเข้าเรียนกรุณาโทรสอบถามและลงตารางนัดล่วงหน้า  ระหว่างเวลาเปิดทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์   9.00 – 16.00 น.

             "บ้านอุ่นรัก" สวนสยาม  โทร (02) 906-3033, (086) 775-9656

          "บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา)   โทร. (02) 885-8720, (087) 502-5261

 • วันและเวลาเรียน     
  • วันจันทร์ – วันศุกร์   9.00 – 14.00 น. 
  • วันเสาร์  9.00 – 11.30 น. (วันเสาร์รับเฉพาะเด็กของศูนย์ฯ ซึ่งเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติแล้ว)
 • สามารถเลือกวันเรียนได้ตั้งแต่ 3 วัน ต่อสัปดาห์ ถึง 5 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถเลือกเรียนครึ่งวันเช้า หรือ เต็มวัน 
  • เวลาเรียน ครึ่งวันเช้า 9.00 - 11.30 น. รับน้องกลับไม่เกิน 11.45 น.
  • เวลาเรียน เต็มวัน 9.00 - 14.00 น. รับน้องกลับไม่เกิน 14.15 น.
 • คิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้องและจำนวนวันที่มาเข้ากลุ่ม   
 • อัตราส่วนของคุณครูต่อจำนวนเด็กโดยประมาณ คือ คุณครู 1 ท่านต่อน้อง 2-3 คน
 • ในหนึ่งวันเด็กๆ จะได้เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ ด้านต่างๆ จำนวน 3 กิจกรรมหลักในช่วงเช้า (ดูตัวอย่างกิจกรรม) และในช่วงบ่ายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและเกมการศึกษา อีก 1-2 กิจกรรม ทั้งนี้ตารางการสอนในแต่ละอาทิตย์จะมีการจัดให้น้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมกลุ่มและการเรียนเดี่ยวรายบุคคล 
 • แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก จำเป็นต้องบำบัดอาการ ควบคู่กับการกระตุ้นพัฒนาการที่ทำให้เกิดข้อจำกัดทางพัฒนาการ  "บ้านอุ่นรัก" ได้จัดกิจกรรมกลุ่มซึ่งครอบคลุมการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้
  • กระตุ้นการรับรู้ & ตอบสนองสิ่งเร้า
  • ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์สองทางและการเลียนแบบ
  • ฝึกช่วงการคงสมาธิ
  • กระตุ้นระบบ SENSORY INTEGRATION
  • กระตุ้นการพูด / การสื่อความหมาย / กระตุ้นการใช้ภาษาในการสื่อสาร
  • ปรับอารมณ์ & พฤติกรรมให้เหมาะสม กระตุ้นพัฒนาการ ให้ใกล้เคียงอายุจริงมากที่สุด
  • ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
  • ฝึกการใช้อวัยวะ และ เคลื่อนไหวอย่างมีทิศทาง
  • ฝึกทักษะ การใช้ มือนิ้ว และสายตา
  • วางพื้นฐานทางสติปัญญา
  • ฝึกทักษะทางสังคม
 • ตัวอย่าง โครงสร้างการเรียนการสอนในหนึ่งวัน
  • 9.00 – 9.30    กิจกรรมกลุ่ม (เน้นกิจกรรมวงกลม และการออกกำลังกาย)
  • 9.30 – 11.00   เรียนกลุ่ม กลุ่มละ 4-7 คน แบ่งตามอายุและพัฒนาการ โดยมีการหมุนเวียนกิจกรรมทุก 30 นาที  (เน้นการกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้)
  • 11.00 – 11.30  รับประทานอาหารกลางวัน อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า (เน้นการช่วยเหลือตนเอง)
  • 12.00 – 13.00  เล่นอิสระ / นอน
  • 13.00 - 14.00  กิจกรรมสันทนาการ รับประทานอาหารว่าง
  • 14.00 - 14.15  เล่นอิสระ กลับบ้าน

 

       

 • รับเด็กที่มีอาการออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า อายุระหว่าง 2-8 ขวบ โดยทำการวางแผนการสอนเป็นรายบุคคล
 • สนใจสมัครเข้าเรียนกรุณาโทรสอบถาม ระหว่างเวลาเปิดทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์   9.00 – 16.00 น.  

 

 

 •  รับเด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า หรือ เด็กที่มีปัญหาในการเรียน ซึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถม อายุระหว่าง 2-7 ขวบ
 • สนใจสมัครเข้าเรียนกรุณาโทรสอบถาม ระหว่างเวลาเปิดทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์   9.00 – 16.00 น. 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com