ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

 

"บ้านอุ่นรัก" เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า เน้นการวางพื้นฐานพัฒนาการแบบองค์รวม...Set Up for Success...  เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้

เมื่อเด็กๆ มีพื้นฐานพัฒนาการที่พร้อมในทุกๆ ด้านประกอบกัน พัฒนาการอื่นๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะค่อยๆ เกิดตามมาตามธรรมชาติ  การเรียนการสอนเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้น้องก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและยั่งยืน ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ศักยภาพของตนเองเต็มความสามารถสูงสุด ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น 

กับคำถามว่า จะทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเร็ว คำตอบไม่ยากเลยค่ะ แค่เราช่วยกันทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกที่จะใช้เวลาร่วมกันกับเรา และ ช่วยเสริมประสบการณ์การทำกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เด็กๆ ก็จะรู้สึกสนุกและพยายามที่จะพัฒนาตนเองและใช้เวลาของตนอย่างมีความหมายยิ่งขึ้นค่ะ

"บ้านอุ่นรัก" ขอให้กำลังใจคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน เชื่อเถอะค่ะว่า "ความรักทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้"

ภาพตัวอย่างกิจกรรม  

 ภาพตัวอย่างกิจกรรม     

 ภาพผลงานของเด็กๆ

ภาพผลงานของเด็กๆ


บริการของ "บ้านอุ่นรัก" ในรูปแบบต่างๆ:

กลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ

 

การฝึกรายบุคคล

 

เตรียมประถม

กลุ่มประถม

 


 

สัมมนาความรู้

ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ บ้านอุ่นรักธนบุรี 7 กันยายน 2558

More...

บรรยายโดย ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดร.มัณฑริกา วิทูรชาติ ในวันที่ 13 กันยายน 2553

More...

ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดร. .มัณฑริกา วิทูรชาติ

สัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไรให้ลูกพูดได้" วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คุณศราลักษณ์ จันทรโชตะ นักแก้ไขการพูดประจำโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และประจำศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรักธนบุรี"

More...

ศูนย์แห่งการเรียนรู้

บ้านอุ่นรักได้รับเกียรติจากหลายสถาบันในการเข้ามาศึกษาดูงานที่บ้านอุ่นรักในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ บ้านอุ่นรักธนบุรี

 เป็นเวลา 3 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2553ในวันที่ 14 และ 21 มกราคม 2554เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551โครงการ "บันไดดนตรี" ที่บ้านอุ่นรัก

ม.รังสิต ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ "บ้านอุ่นรัก" และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดเสวนาและแนะนำหนังสือ "บันไดดนตรี ที่บ้านอุ่นรัก"ในเดือน ส.ค.2558 คุณครูได้จัดกิจกรรม Outing สำหรับน้องๆ วันเสาร์ “กลุ่มเตรียมประถมและกลุ่มประถม”  โดยได้ไปเที่ยวสวนนกยูงและกวางดาว และ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม จ. นครปฐม  กิจกรรมเข้าค่าย "Let's have some fun together " 2-3 ส.ค.2557

 คณะครู "บ้านอุ่นรัก" เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง DIR/Floortime สำหรับพ่อแม่และครู จัดโดย สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสมปอง ดีมา และคุณครูทุกท่านของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ที่กรุณาให้คุณครูจาก "บ้านอุ่นรัก" เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของชั้นเรียนพิเศษ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554ศิลปะบำบัด


อบรมดนตรีกับครูสอ

"โครงการบูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียนสำหรับครูปฐมวัยและครูการศึกษาพิเศษ" เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนโดยใช้ดนตรีประกอบการเคลื่อนไหวสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ในวันที่ 29 กันยายน 2553มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ในวันที่ 27 เมษายน 2553Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com