เน้นประเด็น ข้อ 11-12/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู  จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

เน้นประเด็น ข้อ 11-12/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️11.ชมเด็กและแสดงให้เด็กรู้ว่าเรารู้สึกดีอย่างไรที่เด็กทำได้ตามข้อตกลง 🔰ตัวอย่างเด็กส่งเสียงดังในโรงภาพยนตร์ เราควรบอกเด็กว่า “พูดเบา ๆ ในโรงภาพยนตร์” เมื่อเด็กทำได้ตามที่เราบอก เราต้องกล่าวชม เช่น “แม่ดีใจที่หนูพูดเบา ๆ ในโรงภาพยนตร์” “แม่ขอบใจที่หนูพูดเบา ๆ...
เน้นประเด็น ข้อ 9-10/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู  จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

เน้นประเด็น ข้อ 9-10/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️9.ใช้การเสริมแรง 🍭 (Reinforcement) (เช่น คำชม รางวัล ให้ดาวความดี) เพื่อกระตุ้นให้เด็กทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ข้อควรจำ: 🐷🐖 ↪-ในกรณีที่เราสัญญากับเด็กว่าเราจะให้รางวัล เราต้องทำตามสัญญาเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ...
เน้นประเด็น ข้อ 7-8/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู  จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

เน้นประเด็น ข้อ 7-8/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️7.ใช้ตัวช่วยในการบอกเวลา ⏰ ตั้งเวลา/จับเวลา ✔ เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าเด็กใช้เวลาในการทำสิ่งนั้น ๆ ไปนานเท่าไรแล้ว ✔และยังเหลือเวลาอีกเท่าไรในการทำสิ่งนั้น ๆ ✔หลังหมดเวลา ก็จะถึงตอนที่เด็กต้องเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นในลำดับถัดไป 😁😉 ตัวอย่าง:...
VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.2 ตัวอย่างกิจกรรมช่วยลดระดับความซน

VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.2 ตัวอย่างกิจกรรมช่วยลดระดับความซน

Clip Series เรื่อง “ลูกซน หรือลูกซนผิดปกติ” ตอน “ตัวอย่างกิจกรรมช่วยลดระดับความซน” มาดูตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยลดระดับความซนของหนูน้อยจอมซน แล้วพ่อแม่จะรู้ว่าท่านสามารถจัดกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันที่บ้านเพื่อลดความซนของลูกได้ วิธีปราบซนปราบเซียนใน Clip...
VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.1 ลูกซน อยู่ไม่สุข วิธีสังเกตอาการซนผิดปกติ

VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.1 ลูกซน อยู่ไม่สุข วิธีสังเกตอาการซนผิดปกติ

Clip Series เรื่อง “ลูกซน หรือลูกซนผิดปกติ” ตอน “วิธีสังเกตว่าลูกมีพฤติกรรมซนผิดปกติหรือไม่” คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูระดับการเคลื่อนไหวของลูก กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของลูก ระดับการคุมตนเองให้เหมาะสมและสมวัยของลูก ตลอดจนความสามารถในการอยู่นิ่ง ๆ ของลูกกันนะคะ...
VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.— ลูกซน หรือ ซนผิดปกติ วิธีแก้อาการซน

VDO | ลูกซนผิดปกติ EP.— ลูกซน หรือ ซนผิดปกติ วิธีแก้อาการซน

Clip Series เรื่อง “ลูกซน หรือลูกซนผิดปกติ” ตอน “สาเหตุและการแก้ปัญหาความซนของลูกในภาพรวม” นี้ว่าด้วยความซนของลูก ๆ ที่เมื่อพ่อแม่สังเกตให้ดี ก็จะรู้ว่าลูกแค่ซุกซนหรือซนผิดปกติ ไม่ว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่จะซนประมาณไหน ใน Clip นี้มีวิธีแก้ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ง่าย ๆ...
VDO | ความล่าช้าทางพัฒนาการ

VDO | ความล่าช้าทางพัฒนาการ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “ความล่าช้าทางพัฒนาการ” แม้เด็กแต่ละคนอาจมีพัฒนาการที่ต่างกันได้ แต่พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาการที่ลูกมีอยู่นั้น สมวัยหรือไม่ ทำอย่างไรถ้าลูกมีพัฒนาการช้า Clip Series เรื่อง...
VDO | อย่ามองข้ามพัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก

VDO | อย่ามองข้ามพัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “อย่ามองข้าม พัฒนาการที่ไม่สมวัยของลูก” กล่าวถึงพัฒนาการที่ล่าช้า 2 แบบของลูกที่เรามองข้ามไม่ได้ 1. ลูกที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากกว่าสองด้านขึ้นไป 2. ลูกที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่สมวัย...
VDO | พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ

VDO | พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ

Clip Series เรื่อง “การสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ตอน “พัฒนาการสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสร้างพัฒนาการของลูกให้สมวัยก่อนวัย 5 ขวบ” ย้ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการของลูกก่อนวัย 5 ขวบ...
เน้นประเด็น ข้อ 5-6/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู  จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

เน้นประเด็น ข้อ 5-6/18 | พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู จะช่วยเด็กออทิสติกในเรื่องพฤติกรรมได้อย่างไร | บทความแปล (เรียบเรียงใหม่)

▶️5.บอกให้เด็กรู้ลำดับหรือขั้นตอนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนและหลังอย่างชัดเจน 🧖‍♂🧖‍♀ ✔ตัวอย่าง: เมื่อหนูทำเลขเสร็จ หนูจะได้เล่นเกมส์ลูกบอล ✔ตัวอย่าง: หนูเหลือเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์อีก 5 นาที จากนั้น หนูต้องไปทำการบ้าน ⚠️ทำไมเราต้องทำเช่นนี้:...